Nr 3- 2019

Hva er de viktigste debattene i vår tid? Og hvem kan svare på det? I denne jubileumsutgaven som markerer Samfunnsviternes første 25 år har vi gitt et knippe skribenter i oppdrag å skrive om det de ser på som viktige temaer og aktuelle saker i vår tid. Og det er jo nettopp dette som kjennetegner samfunnsvitere og humanister: å kunne si noe vesentlig om samtiden.

Hvorfor er samfunnsvitere viktig i klimadebatten? Hvordan kan vi ivareta vår troverdighet i samfunnsdebatten når budskap og retorikk må ta høyde for et svært fragmentert mediebilde? Det er noen av spørsmålene som stilles i dette ekstranummeret av magasinet Samfunnsviteren.

Da FNs klimapanel i oktober lanserte rapporten om hva det vil kreve å holde oss til under 1,5 grader oppvarming, var det ett spørsmål journalister over hele verden stilte klimaforskerne, gang på gang: Hva tror dere? Kan vi få til dette? Er det mulig å omstille verden fort nok til å gjennomføre de dramatiske kuttene i klimagassutslipp som må til?

Når samfunnsdebatten pågår noen tastetrykk unna, hvordan kan dette påvirke opplevelsen av troverdighet til avsenderen?

Skal vi forstå samfunnet vårt, må vi forstå de store økonomiske rammene vi lever innenfor, og hva slags ideologi de rammene er bygget på. Med andre ord: Vi må forstå vår tids kapitalisme, som påvirker våre indre liv, som igjen styrer oss mot ytre livsvalg.

Essay for Samfunnsviternes jubileumsnummer 2019.

Empati handler om innlevelse i andres følelser. Men kan det bli for mye av det gode?

Illojalitet eller kvalitetssikring?

Professor Thomas Hylland Eriksen skriver en artikkel om noen utviklingstendenser som har kjennetegnet både verden omkring og norsk samfunnsforskning siden Samfunnsviterne ble grunnlagt i 1994.