Nr 4 – 2016

Tre av Samfunnsviternes studentmedlemmer deler sine tanker om fremtidens arbeidsliv.

De viktigste funnene i NIFUs ferske kandidatundersøkelse er at den økte arbeidsledigheten i Norge rammer nyutdannede veldig ulikt, at karakterer spiller en større rolle enn tidligere og at folk med innvandringsbakgrunn har større problemer enn andre.

Om få år vil svært mange arbeidsoppgaver bli erstattet av ny teknologi og roboter. For samfunnet, arbeidslivet og kompetansebehovet betyr det endringer bare noen få tørr snakke om. I København finnes det et institutt som snakker og deler kunnskap.

Ved NTNU er fokuset på kvalitet, tverrfaglighet og bredde. Kanskje det er grunnen til at NOKUT og andre mener NTNU er et foregangsuniversitet?

Siden 1970-tallet har arbeidslivet blitt stadig mer spesialisert og kunnskapsbasert. Resultatet er at stadig flere faller utenfor. Kanskje dette er grunnen til at borgerlønn får så stor oppmerksomhet?

Siden 1994 har SSB sammenfattet statistikk og laget en framskrivning som forteller oss hvilken kompetanse samfunnet mest sannsynlig vil trenge om 20 år. I november 2016 kom rapporten som forteller om status anno 2035.

Når du leser dette magasinet har foreningen vært gjennom en hektisk høst med mange store begivenheter.

Tone Thingbø jobber med cybersecurity-rådgivingstjenester. Hun mener at vårt tillitsbaserte samfunn gjør oss sårbare for den digitale kriminaliteten. I fjor opplevde 150 000 nordmenn at noen stjal deres identitet for å begå straffbare handlinger.

Med nyvinningar og innovasjon vil svært mange arbeidsoppgåver forsvinne i åra som kjem. Historisk er dette ikkje nytt; menneske har til ei kvar tid streva for å gjere oppgåver meir effektive og på det viset også få eit forsprang til konkurrentane.

Avansert teknologi er i ferd med å få revolusjonere arbeidslivet. Hvilke arbeidsoppgaver vil forsvinne og hvilke vil bestå, og hvilken kompetanse trengs for å løse oppgavene?