Nr 4 – 2017

Søker framtidens arbeidstakere frihet og fleksibilitet, eller er de like trygghetssøkende som dagens arbeidstakere?

Offentlig sektor omstiller som aldri før. Dette medfører ofte stress og usikkerhet. Da er det godt å vite at akademikere ofte kommer styrket ut av omstillingsprosesser.

I fremtiden vil virksomheter bruke like mye tid på omstilling som på drift. Hva krever omstilling av arbeidstakerne?

I perioden frem til 2020 skal Norge redusere antall kommuner fra 428 til 358. En av dem som er først ut, er Nøtterøy kommune, som sammen med Tjøme kommune blir til Færder kommune 1. januar 2018. De ansatte i Nøtterøy kommune mener sammenslåingen har gått forbausende bra.

- Alle må med dersom vi skal omstille i tråd med samfunnsendringene fremover. Særlig bør landets myndigheter gjøre flere tiltak.

Omstillingsprosesser kan ses på som mer enn en trussel. Kanskje er det også en ny mulighet? Les rådene fra Marie Toreskås Asheim, rådgiver for fag og karriere i Samfunnsviterne.

For ti år siden ble Luftfartstilsynet flyttet fra Oslo til Bodø, og nå har regjeringen bestemt at Fredskorpset skal flyttes til Førde. Hva gjør det med en arbeidsplass og de ansatte å bli tvangsflyttet?

Alt tyder på at omstilling vil være en konstant side av framtidens arbeidsliv.

Nesten alle som har vært med i omorganiseringsprosesser, som leder eller ansatt, mener det har en høy kostnad. Hvorfor er det så vanskelig?

NAV-reformen, Norges største omorganisering, startet for 12 år siden og er fremdeles i prosess. Frode Svartvatn fra Trondheim har i alle disse årene ledet Akademikerne NAV.

15 år som leder i offentlig sektor inspirerte Charlotte Sørensen ved Høgskolen i Østfold til å se nærmere på lederes forvaltning av lojalitet under omstilling.

I 2015 presenterte konsulentselskapet McKinsey ein rapport som slo fast at omlag 70 prosent av alle omorganiseringar ikkje når sine målsetjingar. Skumle tal i ei tid der omorganisering nesten er like viktig som drift.