Nr 4 – 2018

Sosiale medier påvirker oss enten vi liker det eller ikke. Det har for lengst blitt en levevei for mange, hvor det jobbes iherdig med å få til god dialog med kunder og brukere. Finnes det en klar og tydelig oppskrift på suksess?

NAV har forstått viktigheten av å satse på sosiale medier for å nå sine målgrupper, og for å bli mer effektive i saksbehandlingen. Særlig to områder har fått god drahjelp; foreldrepenger og sykefraværsoppfølgingen.

I Norge er dobbelt så mange venn med sjefen på sosiale medier sammenliknet med våre naboer i Sverige og Danmark. Er det egentlig greit å ha sjefen som venn på Facebook?

At sosiale medier kan være en tidstyv kan vi alle være enige om. Likevel er det få nordmenn som ikke har minst én brukerkonto på sosiale medier og de aller fleste av oss er på Facebook. I denne utgaven av magasinet Samfunnsviteren har vi sett nærmere på hvordan sosiale medier kan brukes til å gi bedre tjenester, bedre informasjon og god dialog med målgrupper.

Våre sosiale medievaner granskes med lykt og lupe. Parameterne alder, interesser, verdier og tidsbruk er interessante. Løten kommune, i samarbeid med Arena Innlandet, bruker Snapchat for å nå særlig yngre jobbsøkere.

Alle som tilbyr tjenester er enige om at dialog med brukerne er viktig. Kriteriene for å få det til å bli en suksess er dessverre vanskelige å avdekke. Et unntak er Bymiljøetaten i Oslo kommune som ikke bare har avdekket kriteriene, men også mestrer dem.

Vern eller fleksibilitet, eller begge deler? Vi har tatt et rettslig blikk på arbeidstidsreglenes sol- og skyggesider.

Internett og sosiale medier har ført til at rollen som kommunikasjonsrådgiver har endret seg de siste årene. Møt tre medlemmer, en statsviter, en med juss- og organisasjonsutdanning og en med blandet fagbakgrunn, som forteller hvordan.

De fleste virksomheter har i dag en eller annen form for sosial samhandlingsplattform. Form, innhold og bruk varierer – blant annet basert på behov. Hvorvidt en slik plattform øker produktiviteten er heller tvilsomt.

Det sies at for å forstå fremtiden, må man se hva ungdom gjør. Spørsmålet er om dette også gjelder bruken av sosiale medier. Hva med den massive digitaliseringstakten og tendensene til en motkultur?

Var du klar over at sosiale medium er den næringa i verda som opplever hurtigast vekst? Og ikkje berre det; prognosar synar ein forventa årleg vekst på rundt 25 prosent dei neste fem åra.