Nr 4 – 2020

Enkelte hevdar at den sikkerheitspolitiske situasjonen i Noreg er farlegare og meir uføreseieleg no, enn under den kalde krigen. Er gamle forsvarsalliansar framleis til å stole på?

Med korona blei det så godt som slutt på å fly for dei aller fleste. Gjer det noko?

Koronautbruddet har vært en vekker lokalt og globalt. Sårbarhet er et av nøkkelbegrepene for å beskrive globaliseringens skyggesider. Hvordan har det gått, hva har vi lært og hvor går veien videre?

2020 er året som endret Norge og verden. Året er historisk, og mange vil nok tenke tilbake på denne tiden som en periode der vi oppdaget hvor avhengige vi er av mekanismer vi verken kan styre eller har innsikt i.

Pandemien har endret arbeids- og hverdagslivet for oss alle. Hjemmekontor og Zoom-møter er den nye normalen. For studenter har Covid-19 ført til kraftige omveltninger og kanskje vil langtidskonsekvensene bli større enn vi tror.

Mat er mye mer enn kun ernæring. Det er kultur, det er en viktig identifikasjonsvariabel og det påvirker hvordan vi organiserer livene våre. Vi ser også at mat blir ekstra relevant for folk under pandemien som herjer akkurat nå.

Departementet som forvalter pengene våre har jobbet på spreng for å dempe konsekvensene for både enkeltpersoner og samfunnet under krisen vi står i. Statssekretær Kari Olrud Moen (H) forteller at de til tider har hatt døgnkontinuerlig drift.

Noreg er blant landa i Vest-Europa som har størst helseforskjellar mellom rik og fattig. Det kan få konsekvensar under koronakrisa.

Koronautbruddet ble starten på en ny og annerledes verden. Hva har vi lært i året som har gått? Vi har spurt to samfunnsvitere som skisserer ulike perspektiver på Norge og verden i 2020.

Som liten ble Arnt Maasø flau når morens elever stoppet dem på gaten for å fortelle hvor viktig hun var eller hadde vært som lærer. Mange år senere får han selv en eksklusiv merittutmerkelse som kunnskapsformidler ved UiO.

Kort tid etter at smittepandemien rammet oss, åpnet landets myndigheter pengesekken. Vi ble vitne til at milliarder av kroner ble fordelt utover landet. Noen måneder senere lurer vi på hvilket økonomisk landskap vi kan forvente oss fremover.

I skrivende stund er vi inne i en ny kritisk fase av pandemien. Flere land, inkludert Norge, har innført sosial lockdown, og vi har vi de strengeste smittevernstiltakene siden mars.

Norske arbeidsgivere henter stadig flere høyt utdannede fra Asia til IT-sektoren. Det globaliserte arbeidslivet kan imidlertid gå en usikker fremtid i møte.

Krise er et gammelt begrep. Hos grekerne viste κρίσις (krisis) primært til en medisinsk tilstand, nemlig høy feber. Krisen ble betraktet som et vendepunkt der det fantes to mulige utganger. Enten kom pasienten seg, eller han døde.