Om Samfunnsviteren

Samfunnsviteren er Samfunnsviternes medlemsmagasin. I Samfunnsviteren finner du aktuelle artikler om arbeidsliv, samfunnsutvikling, verdien av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse, samt aktuell forskning innen samfunns- og arbeidsliv.

Samfunnsviteren har vært Samfunnsviternes medlemsmagasin siden fagforeningen Samfunnsviterne ble stiftet i 1994. De siste årene har magasinet vært utgitt som temanummer fire ganger i året.

 

Fra og med 2017 utgis Samfunnsviteren kun digitalt på samfunnsviteren.no.

 

Redaksjonsrådet

Redaksjonsrådet for Samfunnsviteren består av medlemmer og oppnevnt av hovedstyret utarbeider tema for utgivelsene og gir retningslinjer for innholdsproduksjonen. Samfunnsviternes sekretariat innehar sekretariatsfunksjonen for redaksjonsrådet.

 

Redaksjonsrådet for 2017-2019 ledes av Merete Nilsson, foreningens leder. Med seg i redaksjonsrådet har hun: Gunn Kvalsvik (redaktør), Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Ingunn Mjønerud, Anne Vassbotn, Einar Søberg.

 

Kontakt magasinet Samfunnsviteren

Redaktør Gunn Kvalsvik

Samfunnsviternes sekretariat

 

Annonsering

Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren før øvrig rettes til Samfunnsviternes sekretariat.

 

Utgivelsesplan 2019 og tema

Mars, nr 1-2019 – Samfunnsviterne 25 år

Juni, nr 2-2019 – Omstilling i demokratiet

August, nr 3-2019 – Samfunnsdebatt

September, nr 4-2019 – Kunstig intelligens

November, nr 5-2019 – Det grønne skiftet

 

Tidligere utgaver

Er du på leting etter tidligere utgaver av Samfunnsviteren utover de som er publisert her? Kontakt sekretariatet.