Om Samfunnsviteren

Samfunnsviteren er Samfunnsviternes medlemsmagasin. I Samfunnsviteren finner du aktuelle artikler om arbeidsliv, samfunnsutvikling, verdien av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse, samt aktuell forskning innen samfunns- og arbeidsliv.

Samfunnsviteren har vært Samfunnsviternes medlemsmagasin siden fagforeningen Samfunnsviterne ble stiftet i 1994. De siste årene har magasinet vært utgitt som temanummer fire ganger i året.

 

Fra og med 2017 utgis Samfunnsviteren kun digitalt på samfunnsviteren.no.

 

Redaksjonsrådet

Redaksjonsrådet for Samfunnsviteren består av medlemmer og oppnevnt av hovedstyret utarbeider tema for utgivelsene og gir retningslinjer for innholdsproduksjonen. Samfunnsviternes sekretariat innehar sekretariatsfunksjonen for redaksjonsrådet.

 

Redaksjonsrådet for 2020 ledes av Merete Nilsson, foreningens leder.

 

Kontakt magasinet Samfunnsviteren

Redaktør Merete Nilsson

Samfunnsviternes sekretariat

 

Annonsering

Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren før øvrig rettes til Samfunnsviternes sekretariat.

 

Utgivelsesplan 2020 og tema

Februar, nr 1-2020 – Fagforeningens betydning for norsk samfunnsutvikling

Mai, nr 2-2020 – Arbeidslivet fremover

September, nr 3-2020 – Samfunnets sårbare bakside

November, nr 4-2020 – Norge og verden i 2020

 

Tidligere utgaver

Er du på leting etter tidligere utgaver av Samfunnsviteren utover de som er publisert her? Kontakt sekretariatet.