Nr 1-2016

Samfunnsendringer og arbeidsliv

Landet vårt opplever store Samfunnsendringer på grunn av blant annet migrasjon, radikalisering, en aldrende befolkning og en økende grad urbanisering. Hvordan påvirkes arbeidslivet?

UDIs bratte lærningskurve

I mars 2016 står det ca. 1300 ansatte på UDIs lønningslister. I løpet av et drøyt år har UDI vokst med nesten 30 prosent. I tillegg har antall overtidstimer nådd himmelen. Læringskurven har vært bratt i UDI i det siste.

Innhold

Lederen kommenterer

Norge står foran utfordringer og endringer som kommer i kjølvannet av store samfunnsendringer både her hjemme og internasjonalt. I dette nummeret tar vi en kikk på noen av de utfordringene vi som samfunn står overfor i dag.

Dybde

UDIs bratte læringskurve Velferdssystemet er sårbart Hvordan håndtere flyktningskrisen

Aktuelt

Folk har alltid vært flokkdyr NAVs rolle i framtidens Norge Nordmenns holdninger og verdier

Det koster å drive velferd etter den nordiske modellen, men i et land som Norge med gode oljeinntekter, lav arbeidsledighet, høyt skattenivå og en stor grad av tillit, har regnskapet så langt gått opp. Kan innvandring, eller kanskje pensjonsutbetalingene, true balansen?

Demografi stammar frå det greske demos, som tyder ’folk’, og grafein, som tyder ’skrive’. Omgrepet refererer til samfunnsstorleik, alders- og kjønnsfordeling og geografisk fordeling, samt dei demografiske komponentane dødelegheit og migrasjon. Det kan, ifølgje leksikon, også omfatte ei skildring av levekår og livstilhøve, økonomiske tilhøve og helse, giftemål og samlivsformer.

Statsbudsjettet forteller oss om landets økonomi og disposisjoner, SSB oppsummerer ”oss” i tall, og hvordan det står til med folks holdninger og verdier, kartlegges av Norsk Monitor.

Begrepet “flyktningkrise” brukes om de store folkemassene av flykninger som det siste året har kommet over på kontinentet vårt på grunn av krig og ufred, eller med et ønske om et nytt liv i Europa og Norge. Kriminologiprofessor Katja Franko mener flyktningdebatten i altfor stor grad er preget av å være følelsesstyrt.

NAV har en sentral funksjon i å oversette kompetanse til oppgaver som arbeidslivet trenger. Lykkes NAV, lykkes vi. Akkurat nå er prosjektet utfordrende, med stigende arbeidsledighet blant oljearbeidere, ungdom og innvandrere.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Mens Johan Løkken studerer statsvitenskap ved Universitetet i Agder, drømmer han om en arbeidsplass med utfordringer. Han er positiv til fremtiden og mener dagens demografiske endringer ikke er noe “farligere” enn de vi har sett før.

  Hovedstaden vår teller over 600 000 innbyggere, men vokser videre på grunn av innvandring. Og byen, den ser ut til å forbli todelt under prinsippet om at like barn leker best.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.