Nr 1/2017

Ulikhet

Økende ulikheter i samfunnet trekkes fram som forklaringer på politiske strømninger i andre land i den vestlige verden. I Norge liker vi å trekke fram høy grad av sosial likhet som en av årsakene til stabilitet og velstandsvekst i landet vårt. Tema for den første digitale utgaven av Samfunnsviteren er «Ulikhet».

Nasjonalismen er på vei

Historikernes mantra er at hendelser har en tendens til å gjenta seg og at vi kan lære om nåtid og fremtid gjennom å se på mønstre i historiske begivenheter.

Innhold

Lederen kommenterer

Nå leser du den første digitale versjonen av magasinet Samfunnsviteren. Å publisere et magasin i digital form gir rom for andre løsninger og muligheter enn den tradisjonelle papirutgaven. Er du en ny leser av Samfunnsviteren ønsker vi deg velkommen, skriver leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson.

Ung

Samfunnsviterne er opptatt av å gi morgendagens arbeidstakere sjansen til å komme med innspill i diskusjoner knyttet til samfunnsutviklingen.I rapporten Retning 2061, identifiserer vi visjoner og forventninger dagens studenter og unge arbeidstakere har for samfunns- og arbeidsliv fram mot 2061.

Dybde

Mellom 10 og 15 prosent av nordmenn lever under fattigdomsgrensa. Ein fattigdomsforskar meiner at dagens fattigdomspolitikk handlar om meir enn dei relativt få fattige.

Aktuelt

I nr 1-2017 skrev vi blant annet om Det europeiske fellesskapet, som i dag har navnet EU, har i 65 år hatt en viktig rolle i Europa. Jan-Erik Grindheim, som leder ja-bevegelsen i Norge, tror unionen vil overleve både Brexit og andre kriser.

For noen år siden var vi overbevist om at sosiale medier ville styrke demokratiet fordi de gav alle en mulighet til å ytre seg i det offentlige rom. Bare noen år senere er den optimistiske tonen dempet.

Mi akademiske reise byrja relativt seint i livet. Nesten 25 år gamal spaserte eg inn på Universitetet i Trondheim og kasta meg over ca. 4000 sider med pensum i sosialantropologi. Helten, og han som sette diskursen i faget, var professor Jan Brøgger.

En ny rapport fra Samfunnsviterne viser at unge samfunnsvitere og humanister setter pris på mange av verdiene som står sterkt i det norske samfunnet, som trygghet, tillit og relativt små forskjeller.

Forskere, politikere og media var uforberedt både da Storbritannias velgere sa nei til et videre EU-medlemskap og senere, da USA stemte frem Donald Trump som ny president. Nå prøver de samme menneskene å forstå hvorfor de ikke så hva som var i ferd med å skje.

Mellom 10 og 15 prosent av nordmenn lever under fattigdomsgrensa. Ein fattigdomsforskar meiner at dagens fattigdomspolitikk handlar om meir enn dei relativt få fattige.

Det europeiske fellesskapet, som i dag har navnet EU, har i 65 år hatt en viktig rolle i Europa. Jan-Erik Grindheim, som leder ja-bevegelsen i Norge, tror unionen vil overleve både Brexit og andre kriser.

Les også

Vi er ikke så like som vi tror

Er du en del av eliten når du har en master på vitnemålet, eller fordi du arver to millioner av en gammel tante? De fleste av oss vrir seg i stolen - ikke på grunn av kunnskap og penger, men fordi få av oss ønsker identitetsmarkøren ”elite”.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Elin Kjeldstadli Hatlestads jobb ved Likestillingssenteret på Hamar handler om å forvandle kunnskap til praktisk likestillingsarbeid. Selv hevder hun det handler om å røske opp i de underliggende strukturene som skaper forskjeller.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.