Nr 1-2018

Krenka eller lettkrenka?

Det jobbes systematisk for å redusere omfanget av mobbing og krenkelser i skoler og arbeidsliv, men likevel foregår det mobbing og trakassering. Er nulltoleranse et ideal vi må fortsette å kjempe for, eller blir vi bare lettere krenket nå enn før?

Tafsing og seksuelle krenkelser i norsk arbeidsliv

For ganske nøyaktig ett år siden publiserte Fafo en undersøkelse av omfanget av seksuell trakassering blant servitører og pleie- og omsorgsarbeidere. Hadde rapporten blitt publisert i dag, etter #metoo-kampanjen, ville den trolig ha fått mye større oppmerksomhet.

Innhold

Lederen kommenterer

#Metoo-kampanjen har blant annet satt søkelys på kultur og verdier på arbeidsplasser og i organisasjoner. Mange gjennomgår nå holdninger og organisasjonskulturer for å avdekke og snu uønskede trender. Dette er en viktig sak også for Samfunnsviterne.

Ung

Omlag én av ti studenter ved høgskoler og universiteter melder at de opplever å bli mobbet eller krenket ved sitt lærested. NSO ønsker å få på plass ordninger som kan redusere omfanget.

Dybde

Krenkelser av seksuell karakter har eksistert i alle samfunn og til alle tider, og med jevne mellomrom kommer det innlegg i norske medier som omhandler krenkelser i arbeidslivet. Noen argumenterer for at vi lever i noe som kan karakteriseres som "krenkelsens tidsalder". Stemmer dette?

Aktuelt

Kjemper vi en forgjeves kamp mot mobbing og trakassering? Hvordan kan man gå til verks for å best mulig forebygge slike hendelser på arbeidsplassene?

Den nyvunne interessen verden har fått for seksuelt krenkende atferd kan villede oss til å tro at dette er et moderne, eller i alle fall økende, fenomen.

Fenomenet dukkar opp allereie i barnehagen. Utestenging, trakassering, verbale negative utsegn og «blikking». Nokon kallar det mobbing, andre krenkelsar.

Omlag én av ti studenter ved høgskoler og universiteter melder at de opplever å bli mobbet eller krenket ved sitt lærested. Enda flere forteller at de er ensomme og føler seg alene. – Urovekkende, mener Norsk studentorganisasjon (NSO).

Advokat Geir Lippestad skriver om regler for håndtering av trakassering.

Fra tid til annen blusser debatten om arbeidstakeres tåleevne opp. Ordskiftet går i hvorvidt arbeidstakere er for kravstore og dermed lettkrenka, eller ikke.

Mobbing og trakassering har forekommet i alle kulturer til alle tider. Kjemper vi en forgjeves kamp mot mobbing og trakassering?

Les også

Ledere i arbeidslivet ønsker å ta ansvar

Med seks enkle grep pakket inn i en veileder ønsker Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), sammen med Arbeidstilsynet, å hjelpe ledere til å få bukt med seksuell trakassering i virksomheter.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Slik bruker Roar Førde, Eli Kristin Langset og Tove Fredheim sin sosiologi i sitt daglige virke.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.