Nr 1-2019

Samfunnsviterne 25 år

Det er 25 år siden Samfunnsviterne ble stiftet. De neste årene vil samfunnsvitenskapelig kompetanse være avgjørende for samfunnsutviklingen. Står vi de neste 25 årene foran samfunnsviternes og humanistenes viktigste tidsalder?

Forelsket i Nietzsche

Da Marianne F. Walderhaug avsluttet sin mastergrad i filosofi for 13 år siden hadde hun ett mål, å få jobbe som filosof. Ikke teoretisk, men i praksis. Hun klarte det, og ble landets første fast ansatte fengselsfilosof.

Innhold

Lederen kommenterer

Merete Nilsson kommenterer Samfunnsviternes første 25 år og ser fremover mot de neste.

Ung

Det samme året som Samfunnsviterne så dagens lys, ble tre personer født. Ingen visste at de 25 år senere skulle ende opp med utdanninger innenfor nettopp samfunns- eller humaniorafag.

Dybde

Hvordan står det til med humaniora og samfunnsfag, og hvordan vil våre fag og arbeidsområder påvirkes av teknologi og fremtid?

Aktuelt

Samfunnsviter-medlemmet Wibecke Johansen har bygget sin karriere i en mannsdominert bransje og vært heldig med en arbeidsgiver som har gitt henne muligheter underveis.

Fritt ord leverte i 2014 en rapport om humanistiske fags situasjon i Norge. Målet var å kartlegge et fagfelt som undergår store forandringer, og som har problemer med å hevde seg. Flere positive hendelser har skjedd, blant annet ved noen av landets universiteter.

2019 er året Samfunnsviterne fyller 25 år. Det vert eit år med fest, talar, og ei rekke større og mindre markeringar for jubilanten.

Det samme året som Samfunnsviterne så dagens lys, ble tre personer født. Ingen visste at de 25 år senere skulle ende opp med utdanninger innenfor nettopp samfunns- eller humaniorafag. Deniz, Sofia og Birgitte er samstemte i en ting; de har god tro på at fagene våre vil ha en plass også i fremtiden.

Samfunnsviter-medlemmet Wibecke Johansen har bygget sin karriere i en mannsdominert bransje og vært heldig med en arbeidsgiver som har gitt henne muligheter underveis. Johansen håper at Samfunnsviterne kan være et sted for faglig påfyll og nettverksbygging.

Som arbeidstakerorganisasjon samarbeider Samfunnsviterne tett med NHO, vår motpart i arbeidslivet. En sentral del av dialogen handler om at vi i fellesskap prøver å definere hvilken kompetanse arbeidslivet trenger fremover.

Trepartssamarbeidet er, i følge Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, avgjørende for å følge tett på endringene i arbeidslivet. Hun mener at generalistutdanninger er heldige siden de ikke blir rammet av robotiseringen.

Les også

OsloMETs veivalg

OsloMET tilbyr studentene sine tech.phil., ikke ex.phil. Tech.phil er et kurs som handler om teknologi og samfunn. Fagansvarlig, professor Laurence Habib, forteller at det nå jobbes for å gjøre kurset obligatorisk, i første omgang for helse- og sosialfagene.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Da Anne Folkvord var ferdig utdannet i 1994, meldte hun seg inn i Samfunnsviterne, den gang Statsviternes yrkesforening. Foreningen var da inne i sitt første år. 25 år senere fyller Folkvord straks 50 år og fremdeles medlem.

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier det må jobbes videre med å bevisstgjøre både studenter, arbeidsgivere og lærere om verdien av generalistkompetanse.

  NIFUs forskere kan ikke spå fremtiden, men de kan si noe om utdanningsmønster og trender. Sterke og tydelige mønster har riktignok en tendens til å prege fremtiden.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.