Nr 1-2020

Fagforeningers betydning for norsk samfunnsutvikling

37,5 timers arbeidsuke, rettferdig lønn, bedre pensjon og lengre sommerferier. Fagforeningenes kamper og seire har vært mange. I de siste tiårene ser man likevel en nedadgående kurve i antall fagorganiserte. Hvorfor er færre personer fagorganiserte og hvilken betydning kan dette få? Hvordan kan man motvirke frafallet?

En fremtid uten fagforeninger?

Et historisk tilbakeblikk gjør et fagforeningshjerte varmt. Vi snakker om seieren i viktige kamper som gav oss 37,5 timers arbeidsuke, rettferdig lønn, bedre pensjon, lengre sommerferier, samt inkluderende arbeidsplasser. Spørsmålet er: Hva nå?

Innhold

Lederen kommenterer

Den norske modellen med sentrale lønnsoppgjør og lokale tilpasninger viser seg å være overraskende robust. Fremtidens arbeidsliv ser med andre ord ut til å være her allerede - og er til forveksling lik gårsdagens, poengterer Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

Ung

Generasjon Z er betegnelsen på de som er født etter 1990. Ungdommene vil prege det norske arbeids- og samfunnslivet i tiårene framover. I undersøkelsen til FAFO kommer det frem at det er delte meninger om fagforeninger og organisering. Vet de unge fordelene ved å være fagorganisert?

Dybde

Den nordiske modellen med høy organiseringsgrad og trepartssamarbeid omtales som en suksessfaktor som andre land søker å kopiere. De siste tiårene har imidlertid antall fagorganiserte i Norge sunket. Hva kan dette bety for fremtidens arbeidsliv, og vil trenden snu?

Aktuelt

I nordiske land har tillitsvalgte en sentral posisjon som talerør mellom ledelsen og de ansatte, men med et arbeidsliv i endring svekkes denne posisjonen. Lurer du på hvorvidt det er økonomisk smart å bruke penger på fagforeningskontingenten?

Ikke sjelden hører vi påstander om at den nordiske modellen er en bærebjelke i de skandinaviske landene. Vi nikker, fordi vi har blitt flasket opp med denne sannheten. Men hva innebærer det egentlig å være en bærebjelke?

Då eg starta å systematisere innhaldet i eit temanummer som skulle omhandle fagrøyrsla tenkte eg automatisk at ein av vinklane måtte være sentrert kring den fransk-sveitsiske reformatoren Jean Calvin og kalvinismen.

Generasjon Z er betegnelsen på de som er født etter 1990. Disse ungdommene vil prege det norske arbeids- og samfunnslivet i tiårene framover. Et interessant spørsmål er for eksempel hvorvidt de vil holde fagbevegelsen i hevd.

I Norge har vi et relativt egalitært samfunn. Iallfall har vi hatt det de siste 70 – 80 årene. En av grunnene er stor oppslutning rundt fagforeninger. Nå øker ulikheten også her til lands.

Litt avhengig av hvordan man definerer fagorganisering, er det grunn til å tro at vi må langt tilbake i tid for å finne de første tegnene til arbeidere som kom sammen og stilte krav om endring. Her er noen høydepunkter i fagorganiseringens historie.

I nordiske land har tillitsvalgte en sentral posisjon som talerør mellom ledelsen og de ansatte, men med et arbeidsliv i endring svekkes denne posisjonen. I tillegg er vilkårene svært ulike mellom forskjellige bransjer.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Hvorfor velger man å være organisert, og i tillegg tillitsvalgt? Vi har spurt tre medlemmer; en offentlig ansatt, en som jobber i privat sektor og et studentmedlem.

  Lurer du på hvorvidt det er økonomisk smart å bruke penger på fagforeningskontingenten? Svaret er ja. Her kan du lese hvorfor.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.