NR 2/2016

Teknologi og framtidens arbeidsliv

Den teknologiske og digitale utviklingen er altomgripende. Livene våre og samfunnet rundt oss forandres i et historisk tempo, det samme gjør arbeidslivet.

Framtidens teknologi og et nytt arbeidsliv

- Vår samfunnsvitenskapelige og humanistiske kompetanse vil i fremtiden trenges i enda større grad, men i en litt annerledes form. I tillegg må fagforeninger ta en ny og strategisk plass.

Innhold

Lederen kommenterer

Den teknologiske utviklingen endrer innholdet i folks arbeid og gir nye muligheter. Teknologien er også en utfordringer i form av bortfall av jobber, endret organisering i arbeidslivet, endrede forutsetninger for lønnsdannelsen og etterspørsel etter ny og mer kompetanse.

Dybde

Om konkurranser, fagforeninger, skatt og ledelse Bruk av IKT gir bedre læring Framtidens teknologi og et nytt arbeidsliv

Aktuelt

En god hjelper dersom man er langtidssyk Ingen kan trylle fram arbeidsplasser

- All endring handler om at noen taper, men så lenge det er flere som vinner, lønner det seg fordi samfunnet totalt sett blir bedre. Særlig hvis vinnerne kan kompensere for taperne. Digitaliseringen er et eksempel på et slikt overskuddsprosjekt.

Få plasser skjer det flere nyvinninger enn innenfor helse- og rehabiliteringsfeltet. IKT og helse, såkalt velferdsteknologi, er et eget politisk satsningsområde, og mulighetene er uante. Alt handler ikke om å erstatte arbeidskraft; mye handler også om å gjøre livet lettere for de som har utfordringer.

Internasjonale rankinger viser at norsk skole og utdanning henger etter i digital innovasjon. Det betyr svikt i de viktigste leddene for å holde tritt teknologisk. Leder for utdanningskomiteen og forfatter av boken "La læreren være lærer (Gyldendahl, 2015), Trond Giske, er bekymret.

Den svenske sosiologen, Roland Paulsen har klart det kunststykket å skrive en bestselgerbok om arbeidslivet. Spørsmålet er om suksessen kommer fordi han provoserer eller om den bunner i at han kommuniserer noe som angår mange av oss.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Anne-Katrine Megård (31 år) har studert medievitenskap, etnisitet og mangfold og jobber i BN Bank som webredaktør og digital markedsfører. Andre kan tall, hun kjenner målgruppen.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.