Nr 2-2018

Bærekraft

I 2015 skrev Norge under på FNs 17 bærekraftsmål som innebærer at både myndigheter, næringsliv og samfunnsaktører må ta sin del av bærekraftsansvaret. Verden er i ferd med å innse at bærekraft og samfunnsansvar handler om mer enn miljø- og klimaspørsmål.

30 år med snakking og måling

I følge professor Carlo Aall er det tre viktige grunner til for at vi ikke har kommet lenger i å nå bærekraftmålene: Universitetene sliter med definisjonen, forskingen er konsentrert rundt fakta og enkeltmenneskene motiveres ikke til å endre måten de lever på.

Innhold

Lederen kommenterer

Samfunnsansvar har kommet på agendaen i flere store selskaper og virksomheter de senere år. Det er nå en utbredt forståelse av at samfunnsansvar er en integrert del av selve virksomheten, og ikke bare et middel for å polere overflaten.

Ung

Forskning fra Ungdataundersøkelsen de siste årene har konkludert med at ungdom er «skikkeligere» enn tidligere ungdomsgenerasjoner. De er også mer aktive medborgere.

Dybde

- Å styre en bedrift etter bærekraftmål betyr i praksis å maksimere den økonomiske lønnsomheten. I hvert fall på lengre sikt. Hadde bedrifter forstått dette, hadde de ikke vært sene med å endre kursen.

Aktuelt

På Samfunnsviternes landsmøte i 2016 ble det uttrykt ønske om at arbeidet med samfunnsansvar skulle integreres tettere i foreningens arbeid. Dette ble fulgt opp høsten 2017 med en ny strategi for samfunnsansvar. Les om noen av samarbeidspartnerne Samfunnsviterne samarbeider med.

Organisasjonsgraden, altså andelen av arbeidsstokken som er medlem av en fagforening, har falt til under 50 prosent. Dette utfordrer den nordiske modellen og påvirker velferdsstaten. Spøker det for trepartssamarbeidet?

Når eg tenker berekraft, koplar hjernen min seg automatisk til den svenske økonomen Hans Roslings TED Talk "The Washing Machine”. På få minutt klarer han det kunststykket å gje oss ei forståing av mennesket si tilstand og av utviklinga dei siste 100 åra.

Forskning fra Ungdataundersøkelsen de siste årene har konkludert med at ungdom er «skikkeligere» enn tidligere ungdomsgenerasjoner. De er også mer aktive medborgere.

Allerede i prosjektfasen av Sustainability HUB (S-HUB) støttet Samfunnsviterne prosjektet. Gründer og daglig leder, Andreas Friis, mener Samfunnsviterne er modige og baner vei for nytenking.

- Å styre en bedrift etter bærekraftmål betyr i praksis å maksimere den økonomiske lønnsomheten. I hvert fall på lengre sikt. Hadde bedrifter forstått dette, hadde de ikke vært sene med å endre kursen.

I løpet av 10 måneder har faktisk.no klart det kunststykket å nå 2,3 millioner lesere. Deres forse er at de avkler usannheter.

Les også

Utrydde fattigdom og redusere ulikheter

Ett av FNs viktigste bærekraftmål er å utrydde verdens fattigdom. Flere rapporter viser at vi er på rett vei. Problemet er at forskjeller både mellom og internt i land stiger, noe som krasjer med bærekraftmål nummer 10, som forplikter oss å redusere ulikheter.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Å engasjere seg yrkesmessig innen bærekraft og samfunnsansvar kan bety en spennende karriere. Møt tre medlemmer som jobber henholdsvis i EAT, ved Polarinsituttet og i Innovasjon Norge.

  Samfunnsviterne og SAIH fortsetter samarbeidet. Fokus for perioden 2017 til 2019 er å skape økt bevissthet rundt overgrep rettet mot studenter globalt. Konkret handler det om å utvikle en database som skal dokumentere studentovergrep.

  Da Samfunnsviternes landsmøte i 2016 bestemte at samfunnsansvar skulle integreres tettere i foreningens arbeid, åpnet det opp for et mer målrettet arbeid.

  Antropologien har motivert antropologen Siri Engesæth i å medvirke til endringer i russisk atompolitikk, stoppe giftmaling under båter i Europa samt få Innovasjon Norge til å tenke nytt. Nylig ble hun kåret til en av de 50 viktigste teknologene i Norge.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.