Nr - 2 - 2019

Demokrati og omstilling

I vårt moderne samfunn blir vi eksponert for omstilling både horisontalt og vertikalt, - og i en stadig raskere takt. Er omstilling den nye hverdagen? Hvordan kan vi sikre et demokrati når større strukturer omorganiseres fortløpende?

Demokratiske prosesser når det meste endrer seg

Hvordan ivareta gode demokratiske prosesser når alt og alle skal omstilles? Har vi tid til medbestemmelse og involvering? Hvilken rolle har politikerne, og må vi innimellom gå på kompromiss med folkestyret?

Innhold

Lederen kommenterer

Et arbeidsliv i stadig endring og økte krav til innovasjon forutsetter at ansatte er innstilt på livslang læring. Ledernes evne til å utøve endringsledelse og utøve god personalpolitikk i omstillingsprosesser settes også på prøve. Hvordan kan vi møte fremtidens omstilling på en god måte?

Ung

Digitalisering og ny teknologi endrer spillereglene i næringslivet. Tilpasningsdyktige bedrifter oppfører seg som kameleoner og bryr seg lite om suksessoppskrifter fra gamle dager. Vil de nye spillereglene også nå politikken?

Dybde

I 2013 bestemte regjeringen seg for å redusere antall kommuner, og året etter var kommunereformen en realitet. Prosessen videre har vært preget av følelser og polariserte debatter. Er medbestemmelse og demokrati nøkkelen til å komme i mål med omstillinger?

Aktuelt

Etter et dansk-norsk splittelsesgrep 215 år tilbake i tid har Sør- og Nord-Trøndelag igjen blitt samlet til ett fylke. Hva synes trønderne om det? Og hvorfor finnes det ingen knirkefri abrakadabra-oppskrift på omstilling?

Det er ikke første gang at kommunekartet tegnes på nytt. Det er lettere i ettertid å se at nye grenser faktisk var det riktige, enn å se dette da en stod midt i prosessen. Nye samferdselsløsninger har også over tid endret våre oppfatninger av hvilke geografiske områder som naturlig hører sammen.

Etter å ha skrevet ein litt tørr og faglig korrekt leiar om omstilling, endring og demokrati, trykka eg på slett og starta på nytt. I staden for prøver eg meg på ein tekst som reflekterer korleis omgrepa har relevans for oss, men kanskje meir; korleis dei har endra valør gjennom tidene.

«Agility», eller smidighet på «gammelnorsk», er det nye moteordet i næringslivet. Overalt hører vi om omstillinger og endringsprosesser. Og straks omstillingen er gjennomført, venter en ny.

Hadde vi hatt en oppskrift på suksessfull omstilling kunne vi spart ressurser og penger, og unngått frustrasjon og slitasje. Det store spørsmålet er: Hvorfor finnes det ingen abrakadabra-oppskrift på omstilling?

Er medbestemmelse og demokrati nøkkelen til å komme i mål med omstillingen? Hvor viktig er strategiplaner, hvorfor går det så ofte galt, og er fremtidens ledere rigget for stadige endringer?

Bestillinga var å skrive om nye Trøndelag fylke og utfordringene de har hatt i forbindelse med sammenslåingen. I stedet ble resultatet en artikkel om en lykkelig og relativt sett knirkefri gjenforening. Og om de tillitsvalgtes rolle i prosessen.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Hva er likheten mellom en rådmann på Høylandet, seniorrådgivere i Helsedirektoratet og en kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen? Usikker? Her er svaret: De er alle under omstilling.

  I 2013 bestemte regjeringen seg for å redusere antall kommuner, og året etter var kommunereformen en realitet. Prosessen videre har vært preget av følelser og polariserte debatter. Spørsmålet er, går omstillingene på bekostning av lokaldemokratiet?

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.