Nr 2 - 2020

Arbeidslivet fremover

I 2020 har tusenvis mistet jobben over natten som følge av COVID-19. Dette skjer samtidig som helsevesenet skriker etter flere arbeidere. For mange år siden ble det rapportert at jobber vil forsvinne på grunn av effektivisering, og i dag ønsker stadig flere sekstimersdager. Hva slags arbeidsliv vil vi se fremover?

Drøymer om meir fritid

Sekstimarsdagen er kinderegget som samlar feministar og klimarørsla. Men har me råd til å jobba mindre etter koronakrisa?

Innhold

Lederen kommenterer

Studenter søker seg til høyere utdanning fordi de vil lære, utvikle seg, og på sikt få en jobb der de også kan få bidra i samfunnet. Derfor blir diskusjonen om for mange høyt utdannede en litt kunstig debatt: Høyere utdanning tar ikke potensielle fagarbeidere, det gir samfunnet kompetanse og den enkelte muligheten til å følge sine drømmer og mål, poengterer Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Ung

En av tre tar høyere utdanning. Dette skjer samtidig som at helsevesenet og næringslivet skriker etter faglærte helsearbeidere med utdanning på videregående nivå. Statistisk sentralbyrå anslår at vi kommer til å mangle 18.000 helsefagarbeidere i 2035. Trenger vi egentlig flere folk med høyere utdanning?

Dybde

Omtrent over natta har folk stått uten jobb, massepermitteringer er gjennomført og NAV er blitt allemannseie som følge av COVID-19. Fortellingen går på at vi alle er i samme båt. Men noen grupper er alltid mer utsatte enn andre. For selv om Norge er en velkalkulert velferdsstat med internasjonalt ry, vil ethvert samfunn dessverre alltid sette visse rammer og begrensninger.

Aktuelt

For seks år siden skrev teknologirådet at man kan forvente at om lag 50 prosent av alle jobber vil forsvinne i løpet av 20 år grunnet effektiviseringsgevinster. Har det forsvunnet jobber på grunn av effektivisering? Sett gjennom mediebriller kan det virke som om Frankrike har sterke og dominerende fagforeninger. Men er det egentlig mange organiserte i Frankrike?

Både nordmenn og amerikanere elsker frihet. Premissene de peker på for å oppnå frihet er derimot helt forskjellige. Lederen i Manifest Tankesmia og Harald Eia har begge undersøkt begrepet.

Over ein av tre unge tek høgare utdanning. Samstundes skrik helsevesen og næringsliv etter faglærte arbeidarar.

For seks år siden skrev teknologirådet at man kan forvente at om lag 50 prosent av alle jobber vil forsvinne i løpet av 20 år grunnet effektiviseringsgevinster. Heldigvis kommer andre arbeidsoppgaver inn fra sidelinjen.

Tillit, samarbeid og dugnad er i tillegg til å vaske hender og å holde avstand, noen av de mest gjentatte ordene fra landets myndigheter under koronaepidemien. Ordene appellerer til noe dypt inne i oss: En for alle, alle for en.

I skrivende stund herjer korona-epidemien fortsatt kloden over. Omtrent over natta har folk stått uten jobb, massepermitteringer er gjennomført og NAV er blitt allemannseie. Fortellingen går på at vi alle er i samme båt. Men noen grupper er alltid mer utsatte enn andre. For selv om Norge er en velkalkulert velferdsstat med internasjonalt ry, vil ethvert samfunn dessverre alltid sette visse rammer og begrensninger.

Les også

Ein evig kamp

Sterke fagforeiningar er suksessfaktoren bak den nordiske modellen. Men fagforeiningsgraden går ned og det blir stadig større skilnadar mellom kven som organiserer seg.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Hvordan ser arbeidsmarkedet ut nå? Er det noe som helst positivt som kommer ut av COVID-19-situasjonen? Vi har spurt lederen og studentlederen i Samfunnsviterne.

  Sett gjennom mediebriller kan det virke som om Frankrike har sterke og dominerende fagforeninger. Realiteten er lav organiseringsgrad, dårlig dialog mellom arbeidslivspartene og mange streiker. Grunnen er manglende tillit, og manglende dialog. Men hvorfor skiller den franske fagbevegelsen seg så radikalt fra den nordiske fagbevegelsen?

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.