Nr 3/2016

Egen virksomhet

Antallet frilanserer og andre som driver egen virksomhet er en voksende gruppe globalt. Denne gruppen kan bli stadig større og viktigere også i norsk arbeidsliv - et arbeidsliv som krever spesialisert kompetanse og fleksibel oppgaveløsning i en tid hvor kunnskap og ideer er den viktigste ressursen.

Innovasjon skjer over heile Noreg – kvar dag

Nyskaping er å tillegga det eksisterande nye namn og bruksområde. Bygda er like mangfaldig når det gjeld ressurstilfang som byen. Likevel er det naturleg at naturressursane står meir i fokus i distrikta, sier professor Dag Jørund Lønning.

Innhold

Lederen kommenterer

Å ha fast jobb sitter hardt i den norske folkesjelen. Det er bare et par generasjoner siden den faste jobben skulle påbegynnes etter konfirmasjonen og vare en mannsalder i samme bedrift. Fortsatt anses fast jobb som et tegn på stabilitet, og pliktoppfyllelse.

Ung

I USA har de gjort det lenge, mens resten av verden og Norge nå henger seg på. Pro bono-konsulenter er kompetente fagpersoner som driver med kompetansebasert frivillighet.

Dybde

Livet som gründer består ikke bare av solskinnsdager, men en jobb som fast ansatt er likevel ikke aktuelt. Les om Kristine Wessel som har startet opp og driver Kulturbyrået Mesén, som er landets ledende byrå innen produksjon og formidling av kunst i offentlige rom.

Aktuelt

I Oslo har det de siste fem årene blitt etablert fire store gründerfellesskap som huser hundrevis av entreprenører, frilansere og små bedrifter.

For 20 år siden tok Kristine Wessel en Cand.philol.-grad i medievitenskap – massekommunikasjon og kulturformidling. Tre år senere gründet hun Kulturbyrået Mesén. Livet som gründer består ikke bare av solskinnsdager, men en jobb som fast ansatt er likevel ikke aktuelt.

Det er som ei kraft som er umogleg å stoppe. Om det er marknaden som presser ho fram eller om det er eit moderne individualistisk samfunn som driv folk til skapartrong og fristilte yrker er vanskeleg å seie.

I USA har de gjort det lenge, mens resten av verden og Norge nå henger seg på. Pro bono-konsulenter er kompetente fagpersoner som driver med kompetansebasert frivillighet.

I Oslo har det de siste fem årene blitt etablert fire store gründerfellesskap som huser hundrevis av entreprenører, frilansere og små bedrifter. Internasjonalt kalles dette coworking spaces - på norsk ofte kalt samlokaliseringer.

Samfunnsviteren har stilt næringsministeren Monica Mæland (H) spørsmål om hvordan regjeringen og departementet stiller seg til det nye arbeidslivet der stadig flere starter egen virksomhet.

Les også

– Vi ønsker å ta fremtidens arbeidsliv på alvor

Når arbeidslivet opplever at stadig flere arbeidstakere blir frilansere eller starter enkeltmannsforetak, må partene i arbeidslivet omstille seg. Tankesmien Agenda og Samfunnsviternes rapport om temaet ble sluppet under Arendalsuka.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Christian-Marius Stryken (45 år) er blodfersk gründer av Panor Public Affairs og tror at valget hans om å forlate en trygg jobb som ansatt vil lønne seg på sikt. Målet er å tjene det samme og å jobbe mindre.

  Pål Thorvik Næss er ny direktør for gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge. Han mener han har fått Norges viktigste og mest spennende stilling.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.