Nr 3/4-2017

På sikkert spor

Norge er på tredjeplass når det gjelder datasikring. Kan vi slå oss til ro med det?

Umulig å sikre oss hundre prosent

Teknologi utvikler seg og sprer seg på tvers av landegrenser. Det samme gjør hackerne. Vi spør: Hvor farlig er egentlig den internasjonale hackingen?

Innhold

Lederen kommenterer

- Oppbevaring og behandling av personopplysninger er et viktig tema, også for en fagforening. Alle fagforeninger, små og store, må følge personvernloven, og alle må tilpasse egen drift og utvikling til de nye personvernreglene som kommer. Les kommentaren til Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

Ung

Norsk senter for informasjonssikring (NorsSIS) har skrevet en rapport om ungdom og digital sikkerhetskultur. Erfaringene fra tjenester som Slettmeg.no viser at ungdom ofte havner i situasjoner som bevissthet omkring risiko og konsekvenser, kanskje kunne vært forhindret.

Dybde

Vi lever i et samfunn der stadig mer personlig informasjon ligger lagret på nett. Apper monitorerer og loggfører aktivitet og tilstand på kropp og helse, og elektroniske banktjenester slåss om å være vår foretrukne betalingsløsning. Hvordan hindres uvedkommende i å få tilgang til sensitive opplysninger?

Aktuelt

EUs nye personvernregler trer i kraft i mai 2018, og gjelder også for Norge som medlem av EØS. Da risikerer norske virksomheter skyhøye bøter dersom de roter med personvernet. Hvilke grep må bedrifter ta for å oppfylle de nye kriteriene for håndtering av sensitive opplysninger?

Slagordet til Difi er ”Vi får omstilling til å skje”. Spørsmålet er om direktoratet bygger sikre og vanntette skott når de får denne omstillingen til å skje.

Har du opplevd å verte hacka? Kanskje ikkje, men høyrt om det, har du garantert! Historiene er dessverre etter kvart mange, og ein del av dei er urovekkande.

NorSIS har publisert en rapport om ungdom og digital sikkerhetskultur, der de ser nærmere på aldersgruppen under 20 år.

Samfunnsviterne forbereder seg på å møte kravene i de nye personvernreglene, som trer i kraft neste år.

Nøkkelen for å sikre seg mot sårbar teknologi er mer kunnskap og kompetanse. Et forsknings- og utdanningsmiljø med hovedsete på Gjøvik er det største i Skandinavia.

Fra neste år risikerer virksomheter bøter på 160-200 millioner kroner eller mer dersom de roter med personvernet. Da trer EUs nye personvernregler i kraft. Heldigvis har vi Datatilsynet som kan guide oss.

Les også

Hvem har informasjon om deg – egentlig?

Har du nylig kjøpt deg vaskemaskin med innebygd programvare eller en pulsklokke som via et PC-program viser progresjonen din? Vet du hvordan helseopplysningene dine er sikret?


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • - Jeg er stolt av å ha bidratt til å skape veiledningstjenester som har hjulpet mange mennesker til å finne sin plass i samfunnet og arbeidslivet. Det føles meningsfullt å ha bidratt til å bygge opp noe av god kvalitet, sier karriererådgiver Julie Sikin B. Jynge.

  NorSIS jobber for at sikkerhet blir en naturlig del av hverdagen for både enkeltpersoner og bedrifter. Et av de viktigste virkemidlene er bevissthet.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.