Jubileumsnummer

Samfunnsdebatt

Hvorfor er samfunnsvitere viktig i klimadebatten? Hvordan kan vi ivareta vår troverdighet i samfunnsdebatten når budskap og retorikk må ta høyde for et svært fragmentert mediebilde? Det er noen av spørsmålene som stilles i dette ekstranummeret av magasinet Samfunnsviteren.

Tre vekstindustrier og en teoridebatt

Professor Thomas Hylland Eriksen skriver en artikkel om noen utviklingstendenser som har kjennetegnet både verden omkring og norsk samfunnsforskning siden Samfunnsviterne ble grunnlagt i 1994.

Innhold

Lederen kommenterer

Vår tid er preget av uendelige muligheter, men også grenseløse utfordringer. De fleste får det bedre, men parallelt opplever mange utrygghet og fremtidsfrykt. Det er i dette spennet mellom lyset og mørket, håpet og fortvilelsen, utopien og dystopien at debattene i dag beveger seg – og må bevege seg. Aldri tidligere har menneskeheten vært så klar over at den sitter med skjebnen i egne hender, og at våre handlinger vil få konsekvenser langt utover vår egen generasjon.

Ung

Den digitale samfunnsdebatten preges av hyppighet, rask utvikling og løse grenser. Et innlegg med feilsitering kan deles flere hundre ganger uten at premisset for diskusjonen er korrekt gjengitt. Hvordan påvirker dette troverdigheten til avsenderen av budskapet?

Dybde

Samtidig som enheter som Amazon Echo blir stadig billigere, blir vi oppfordret til å ta bevisste og etiske valg. Som forbrukere påminnes vi vårt ansvar for kjøp som bidrar til klimaendringene. Og empati handler om innlevelse i andres følelser. Men kan det bli for mye av det gode? Hvordan klarer institusjonene å håndtere balansegangen mellom å være lojal til ledelsen og samtidig utfordre kritikkverdig opptreden av den samme ledelsen?

Aktuelt

Da FNs klimapanel i oktober lanserte rapporten om hva det vil kreve å holde oss til under 1,5 grader oppvarming, var det ett spørsmål journalister over hele verden stilte klimaforskerne, gang på gang: Hva tror dere? Og skal vi forstå samfunnet vårt, må vi forstå de store økonomiske rammene vi lever innenfor, og hva slags ideologi de rammene er bygget på. I vår del av verden leves det svært komfortabelt; både materielt, økonomisk og i forhold til velferdstjenester. Bør vi være kritisk til alle godene?

Essay for Samfunnsviternes jubileumsnummer 2019.

Når samfunnsdebatten pågår noen tastetrykk unna, hvordan kan dette påvirke opplevelsen av troverdighet til avsenderen?

Da FNs klimapanel i oktober lanserte rapporten om hva det vil kreve å holde oss til under 1,5 grader oppvarming, var det ett spørsmål journalister over hele verden stilte klimaforskerne, gang på gang: Hva tror dere? Kan vi få til dette? Er det mulig å omstille verden fort nok til å gjennomføre de dramatiske kuttene i klimagassutslipp som må til?

Empati handler om innlevelse i andres følelser. Men kan det bli for mye av det gode?

Skal vi forstå samfunnet vårt, må vi forstå de store økonomiske rammene vi lever innenfor, og hva slags ideologi de rammene er bygget på. Med andre ord: Vi må forstå vår tids kapitalisme, som påvirker våre indre liv, som igjen styrer oss mot ytre livsvalg.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Illojalitet eller kvalitetssikring?

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.