Samfunnets sårbare bakside

Utenforskap, diskriminering og psykiske problemer er kjente problemstillinger som det jobbes kontinuerlig med i samfunnet. Men hva skjer når en pandemi setter alt vi tar for gitt på spill? Hva får det å si for sårbare grupper og de som allerede lever i utenforskap?

Norges desidert mest kritiserte etat

Mens helsepersonell har fått applaus og fyndord, har det vært stille rundt de mange som har stått på for å forvalte de som trenger NAV-bistand på grunn av koronapandemien. Når er det NAVs tur å få heder og glans?

Innhold

Lederen kommenterer

Vi har lenge snakket om det moderne og fremtidige arbeidslivet med teknologiske nyvinninger, men dagens koronasituasjon har kastet oss inn i en omstilling preget av store endringer. Å beherske omstilling har blitt en av arbeidstakernes kompetanser, og under pandemien har det blitt en del av hverdagen i de aller fleste virksomheter, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Ung

En studie (2018) viser at 4 av 10 norske studenter sliter psykisk. Det er en dobling fra 2014. Ingen vet med sikkerhet hvorfor studenters psykiske helse virker å ha blitt verre de siste årene. Har Covid-19 ført til mer ensomhet og psykiske lidelser? Hva tenker studentene i Samfunnsviterne om dette?

Dybde

2020 har satt oss på nye prøver, og selv om Norge også har store utfordringer, har andre land blitt rammet langt hardere. Hvordan tåler et samfunn en unntakssituasjon med omfattende tiltak og omveltinger? Blant de som virkelig har blitt satt under press under pandemien finner vi også NAV, Norges mest kritiserte etat.

Aktuelt

Da samfunnet ble satt på hodet i mars fikk mange gründere og utsatte bransjer et krasjmøte med pandemien. Men krisen har også løftet viktigheten av mange yrker som tidligere ble tatt for gitt, som butikkansatte og renholdsarbeidere. Hvilke ettervirkninger får koronapandemien for jobblivene våre?

Pandemien har slått beina under økonomien i storparten av verda, og dei svakaste gruppene i samfunnet må betale den høgaste prisen. Det er ein av grunnane til at opprør og politisk uro pregar ei rekke land under pandemien.

I 2018 ble det gjennomført en studie som avdekket at fire av ti norske studenter sliter psykisk. Det er en dobling fra 2014. Ensomhet, prestasjonsstress, mye alkohol, lite søvn og selvskading virker å være mønsteret heller enn unntaket blant studenter.

Alle er rammet av koronakrisen, men noen mer enn andre. Det er for eksempel stor forskjell på en som har en fast jobb i staten og gründere eller ansatte i oppstart- og vekstbedrifter.

I bransjer der arbeidsforholdene er rotete, kan terskelen for etiske overtramp og sosial dumping ofte være lav. Skjulte regnskap, seksuell trakassering og en ledelse som ber de ansatte tie, er ikke en uvanlig hverdag for unge arbeidstakere i utelivsbransjen. Nå velger flere ansatte å fortelle om familieløgnen.

Covid-19-pandemien har snudd opp-ned på arbeidslivet vårt. Men nokre smittetiltak vil nok bli med oss vidare, og heimekontoret har fått ein permanent status, meiner forskarane.

Les også

Tar mediene dugnaden for langt?

Mediers rolle som opplyser, kritiker og vaktbikkje er viktig for et levende demokrati. Nå debatteres det om hvordan rollen har blitt forvaltet etter at Covid-19-viruset rammet oss. Jussprofessor Hans Petter Graver mener at skremselsjournalistikken vi har vært vitne til truer rettstaten.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • I mars skrev Dagens Næringsliv om frykten for en «tapt ungdomsgenerasjon» som vil stå utenfor arbeidslivet som konsekvens av COVID-19. Vi har spurt tidligere studentlagsleder Frida Skjei og rådgiver i fag og karriere, Marie Asheim om hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre at dagens unge ender opp som en tapt generasjon i koronaens tid.

  I en undersøkelse fra 2017 kommer det frem at mange unge ikke vet hva en fagforening er og gjør. Har fagforeninger blitt for usynlige, og snakker dagens fagforeninger til fremtidige generasjoner?

  Renholder Miriam Suárez begynte å fagorganisere seg da finanskrisen traff Spania for ti år siden. Nå står hun og andre utsatte arbeidstakere overfor en enda større utfordring.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.