Nr 4/2016

Kompetanse i et arbeidsmarked i endring

Avansert teknologi er i ferd med å få revolusjonere arbeidslivet. Hvilke arbeidsoppgaver vil forsvinne og hvilke vil bestå, og hvilken kompetanse trengs for å løse oppgavene?

Scenarier om fremtidens arbeidsmarked

Om få år vil svært mange arbeidsoppgaver bli erstattet av ny teknologi og roboter. For samfunnet, arbeidslivet og kompetansebehovet betyr det endringer bare noen få tørr snakke om. I København finnes det et institutt som snakker og deler kunnskap.

Innhold

Lederen kommenterer

I nr 4-2016 skriver Merete Nilsson om det nylig avholdte landsmøte. I begynnelsen av november 2016 samlet hovedstyret og et syttitalls delegater seg på Lillestrøm for å oppsummere arbeidet i foreningen de siste tre årene og sette kursen for den neste treårsperioden.

Ung

Tre av Samfunnsviternes studentmedlemmer deler sine tanker om fremtidens arbeidsliv.

Dybde

Om få år vil svært mange arbeidsoppgaver bli erstattet av ny teknologi og roboter. For samfunnet, arbeidslivet og kompetansebehovet betyr det endringer bare noen få tørr snakke om.

Aktuelt

Siden 1970-tallet har arbeidslivet blitt stadig mer spesialisert og kunnskapsbasert. Resultatet er at stadig flere faller utenfor. Kanskje dette er grunnen til at borgerlønn får så stor oppmerksomhet?

Siden 1994 har SSB sammenfattet statistikk og laget en framskrivning som forteller oss hvilken kompetanse samfunnet mest sannsynlig vil trenge om 20 år. I november 2016 kom rapporten som forteller om status anno 2035.

Med nyvinningar og innovasjon vil svært mange arbeidsoppgåver forsvinne i åra som kjem. Historisk er dette ikkje nytt; menneske har til ei kvar tid streva for å gjere oppgåver meir effektive og på det viset også få eit forsprang til konkurrentane.

Tre av Samfunnsviternes studentmedlemmer deler sine tanker om fremtidens arbeidsliv.

Siden 1970-tallet har arbeidslivet blitt stadig mer spesialisert og kunnskapsbasert. Resultatet er at stadig flere faller utenfor. Kanskje dette er grunnen til at borgerlønn får så stor oppmerksomhet?

Les også

I bunnen må det ligge akademisk kunnskap

Ved NTNU er fokuset på kvalitet, tverrfaglighet og bredde. Kanskje det er grunnen til at NOKUT og andre mener NTNU er et foregangsuniversitet?


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Tone Thingbø jobber med cybersecurity-rådgivingstjenester. Hun mener at vårt tillitsbaserte samfunn gjør oss sårbare for den digitale kriminaliteten. I fjor opplevde 150 000 nordmenn at noen stjal deres identitet for å begå straffbare handlinger.

  De viktigste funnene i NIFUs ferske kandidatundersøkelse er at den økte arbeidsledigheten i Norge rammer nyutdannede veldig ulikt, at karakterer spiller en større rolle enn tidligere og at folk med innvandringsbakgrunn har større problemer enn andre.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.