Nr 4-2017

Når skal du omstilles?

I fremtiden vil virksomheter bruke like mye tid på omstilling som på drift. Hva krever omstilling av arbeidstakerne?

Omstilling positivt for akademikere

Offentlig sektor omstiller som aldri før. Dette medfører ofte stress og usikkerhet. Da er det godt å vite at akademikere ofte kommer styrket ut av omstillingsprosesser.

Innhold

Lederen kommenterer

Den teknologiske utviklingen medfører endringer i arbeidslivet både for virksomheter og den enkelte arbeidstaker. Jobber og arbeidsoppgaver slik vi kjenner dem i dag forsvinner og nye skapes. Arbeidstakere vil med all sannsynlighet oppleve endring i arbeidsoppgaver og nye og økte kompetansekrav.

Ung

Det hersker en uskreven konsensus om at fremtidsscenariet er kompatibelt med det den yngre generasjonen er opptatt av, nemlig frihet og rom til å utvikle seg slik de ønsker. Men en ny undersøkelse gjennomført av Fafo forteller at ungdom mellom 16 og 25 år mener trygghet er en av de viktigste forutsetningene for å trives i en jobb.

Dybde

Omstillinger i arbeidslivet oppleves ofte som dramatiske endringer. I denne utgaven av Samfunnsviteren har vi snakket med noen av de som er i en prosess der arbeidsplassen blir flyttet og noen av de som jobber i kommuner som blir slått sammen. Rokker endringsprosesser lojalitetsbåndene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker?

Aktuelt

Omstillingsprosesser ses ofte på som en trussel. Hvis din arbeidsplass blir gjenstand for en omstilling, er det imidlertid noen grep du kan ta for å unngå å gå rett i kjelleren. Marie Toreskås Asheim, rådgiver fag og karriere i Samfunnsviterne, gir tips til hvordan endring kan bidra positivt i din karriereutvikling.

For ti år siden ble Luftfartstilsynet flyttet fra Oslo til Bodø, og nå har regjeringen bestemt at Fredskorpset skal flyttes til Førde. Hva gjør det med en arbeidsplass og de ansatte å bli tvangsflyttet?

I 2015 presenterte konsulentselskapet McKinsey ein rapport som slo fast at omlag 70 prosent av alle omorganiseringar ikkje når sine målsetjingar. Skumle tal i ei tid der omorganisering nesten er like viktig som drift.

Søker framtidens arbeidstakere frihet og fleksibilitet, eller er de like trygghetssøkende som dagens arbeidstakere?

- Alle må med dersom vi skal omstille i tråd med samfunnsendringene fremover. Særlig bør landets myndigheter gjøre flere tiltak.

15 år som leder i offentlig sektor inspirerte Charlotte Sørensen ved Høgskolen i Østfold til å se nærmere på lederes forvaltning av lojalitet under omstilling.

Omstillingsprosesser kan ses på som mer enn en trussel. Kanskje er det også en ny mulighet? Les rådene fra Marie Toreskås Asheim, rådgiver for fag og karriere i Samfunnsviterne.

Les også

Når to kommuner blir til én

I perioden frem til 2020 skal Norge redusere antall kommuner fra 428 til 358. En av dem som er først ut, er Nøtterøy kommune, som sammen med Tjøme kommune blir til Færder kommune 1. januar 2018. De ansatte i Nøtterøy kommune mener sammenslåingen har gått forbausende bra.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • NAV-reformen, Norges største omorganisering, startet for 12 år siden og er fremdeles i prosess. Frode Svartvatn fra Trondheim har i alle disse årene ledet Akademikerne NAV.

  Nesten alle som har vært med i omorganiseringsprosesser, som leder eller ansatt, mener det har en høy kostnad. Hvorfor er det så vanskelig?

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.