Nr 4-2018

Jakten på likes

Sosiale medier påvirker oss enten vi liker det eller ikke. Det har for lengst blitt en levevei for mange, hvor det jobbes iherdig med å få til god dialog med kunder og brukere. Finnes det en klar og tydelig oppskrift på suksess?

Nøkkelen til god internkommunikasjon?

De fleste virksomheter har i dag en eller annen form for sosial samhandlingsplattform. Form, innhold og bruk varierer – blant annet basert på behov. Hvorvidt en slik plattform øker produktiviteten er heller tvilsomt.

Innhold

Lederen kommenterer

Virksomheters bruk av sosiale medier i dialog med brukere, kunder og innbyggere er en spennende utvikling. Hvilken innvirkning har imidlertid sosiale medier på måten vi kommuniserer på og hva vi kommuniserer om?

Ung

Det sies at for å forstå fremtiden, må man se hva ungdom gjør. Gjelder dette også sosiale medier?

Dybde

Digitale sosiale plattformer tar stadig større plass i både arbeid og privatliv. Skaper økt tilgjengelighet utfordringer i skillet mellom arbeidstid og fritid? Og henger jussen med i svingene?

Aktuelt

Er det egentlig greit å ha sjefen som venn på Facebook?

Alle som tilbyr tjenester er enige om at dialog med brukerne er viktig. Kriteriene for å få det til å bli en suksess er dessverre vanskelige å avdekke. Et unntak er Bymiljøetaten i Oslo kommune som ikke bare har avdekket kriteriene, men også mestrer dem.

Var du klar over at sosiale medium er den næringa i verda som opplever hurtigast vekst? Og ikkje berre det; prognosar synar ein forventa årleg vekst på rundt 25 prosent dei neste fem åra.

Det sies at for å forstå fremtiden, må man se hva ungdom gjør. Spørsmålet er om dette også gjelder bruken av sosiale medier. Hva med den massive digitaliseringstakten og tendensene til en motkultur?

NAV har forstått viktigheten av å satse på sosiale medier for å nå sine målgrupper, og for å bli mer effektive i saksbehandlingen. Særlig to områder har fått god drahjelp; foreldrepenger og sykefraværsoppfølgingen.

Vern eller fleksibilitet, eller begge deler? Vi har tatt et rettslig blikk på arbeidstidsreglenes sol- og skyggesider.

I Norge er dobbelt så mange venn med sjefen på sosiale medier sammenliknet med våre naboer i Sverige og Danmark. Er det egentlig greit å ha sjefen som venn på Facebook?


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Internett og sosiale medier har ført til at rollen som kommunikasjonsrådgiver har endret seg de siste årene. Møt tre medlemmer, en statsviter, en med juss- og organisasjonsutdanning og en med blandet fagbakgrunn, som forteller hvordan.

  Våre sosiale medievaner granskes med lykt og lupe. Parameterne alder, interesser, verdier og tidsbruk er interessante. Løten kommune, i samarbeid med Arena Innlandet, bruker Snapchat for å nå særlig yngre jobbsøkere.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.