Nr 5-2019

Samfunnsvitere og klimakrisen

Naturforskere har konkludert med at klimaendringene er menneskeskapte. Nå skaper samfunnsvitere forståelse for hvorfor vi handler som vi gjør og hvordan vi kan få til en nødvendig endring.

Samfunnsvitenskapen hjelper oss å forstå folks adferd

Skumle fremtidsscenarier om hva klimakrisen kan føre til får oss ikke til å endre adferd. Er det fordi vi tror at det blir for krevende og smertefullt, eller kan det også være andre grunner?

Innhold

Lederen kommenterer

Kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer er stor, det samme er årsakene til hvorfor vi ødelegger naturmiljøene på jorda. Kanskje ligger paradokset nettopp der i dagens situasjon. Vi vet veldig godt hva vi gjør galt, men vi mangler de gode redskapene til å snu skuta og handle deretter.

Ung

Ungdoms interesse og bekymring for klimakrisen vokser. En ny undersøkelse viser at hele 80 prosent av Europas 14-åringer opplever at klima og miljø er det de frykter mest når det gjelder fremtiden, ikke minst på grunn av store og hyppige overskrifter på TV og i sosiale medier. Kan forskning og nyheter om klima og miljø formidles mer pedagogisk til barn og ungdom?

Dybde

Mange av oss kjenner på det, klimaskammen over å igjen klatre opp flytrappa på vei til en weekendtur, å slurve med søppelsorteringen eller å spise kjøtt mer enn to ganger per uke. Vi vet det påvirker klimaet og miljøet, og vi handler på tvers av det vi vet vi burde. Kanskje det er på tide å se nærmere på hva som styrer oss? På motivasjonen og driverne bak adferden vår?

Aktuelt

Hvordan jobbes det nasjonalt og internasjonalt med klimaspørsmål, og hva må gjøres for å lykkes? Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener Norges hovedoppgave er å vise hvordan et land kan kutte utslipp raskt nok, og likevel opprettholde en høy levestandard.

Mange tror at dersom vi skal redusere klimautslippene må vi bremse urbaniseringen, konsentrere oss om å dyrke jorda og leve mer slik våre forfedre en gang gjorde. Eller, kanskje ikke?

- Kanskje må vi la demokratiet falle dersom vi skal nå klimamålet vi forplikta oss til gjennom Paris-avtalen? Eg ser spørjande på han, medan eg tek ein slurk vin. Rundt meg er det stemmer og latter, festkledde folk som er på bursdagsfest.

I kjølvannet av klimadebatten og den oppvoksende generasjonen har det dukket opp flere negativt ladede nyord, blant annet «flyskam», «klimaangst» og «klimapedagog». Er det noe som helst positivt i den retningen vi beveger oss i?

I Norge har vi arbeidslinjen, trepartssamarbeidet, en solid velferdsmodell og mye oljepenger. Vi har et godt, relativt rettferdig og stabilt samfunn. Alt dette kan hjelpe oss på veien til lavutslippssamfunnet.

Hvordan vil egentlig verden se ut dersom vi ikke slutter å forurense, og temperaturen forsetter å stige? Stadig flere snakker om en fremtid bestående av massiv migrasjon, anarki og hungersnød.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener Norges hovedoppgave er å vise hvordan et land kan klare å kutte utslipp raskt nok, samtidig som vi opprettholder høy levestandard, trygge arbeidsplasser og et fritt samfunn.


Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister.

Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Våre medlemmer skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

 • Medlemskap

 • Medlemsfordeler

 • Kurs og aktiviteter

 • Arbeid og karriere

 • Samfunnsviterkompetanse er en ressurs for å bremse de menneskeskapte klimaendringene. Vi har snakket med en politisk rådgiver, en seniorrådgiver i Bellona og en leder i Carbon Neautral Cities Alliance om hvordan, hvorfor - og om hva fremtiden vil bringe.

  Alle må bidra dersom vi skal klare å redusere våre klimautslipp, unngå miljøkatastrofer og nå internasjonale forpliktelser. Også landets kommuner. En fersk undersøkelse viser at satsingen på klimatilpasning i landets kommuner er svært ulik.

  • Møteplasser

  Samfunnsviternes frokostmøter

  Samfunnsviterne arrangerer mange frokostmøter og konferanser og mange av våre arrangement streames. Se opptak av våre arrangement på vår YouTube-kanal.

  Bli medlem i Samfunnsviterne!
  Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål innen lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler.